Regeneracja

Dla innych jest to sposób na szybką regenerację sił i wewnętrznego rozsądku. Oczywiście najlepszym sposobem na długotrwałą dobrą passę jest pozytywne nastawienie do świata, traktowanie wszystkich jako fantastycznych istot, przejmowanie się tylko i wyłącznie tym, co niezbędne, uśmiechanie się do ludzi napotkanych na ulicy i wiara w pozytywną przyszłość.

Taki sposób bycia jest dziś czymś bardzo cennym, gdyż niewiele osób jest w stanie przyjąć pozytywną filozofię życiową.

Ludzie pozytywnie nastawieni do życia z większą łatwością pokonują różne problemy, „żyje im się lepiej”. Postawy takiej można się nauczyć, choć jest to trudny i nieraz długi proces wymagający zdolności opanowania własnych negatywnyh emocji.