Powody

Do takich stanów może doprowadzić zaskoczenie, zawód, kompromitacja, nadmierne wymagania itd. Czasem pojęcie stresu utożsamiane jest z pojęciem frustracji, jednak nie oznaczają one takiego samego stanu czy identycznej sytuacji.

W przypadku stresu chodzi o obciążenie psychiczne jednostki, a w przypadku frustracji chodzi raczej o niepowodzenie w procesie zaspokajania potrzeb.

Wszyscy jednak przeżywamy stres, ale jego definiowanie zależy od punktu widzenia danej sytuacji stresowej.