Marzenia

W ciągu słuchania muzyki możemy myśleć o różnych sprawach i sytuacjach, możemy zasnąć, możemy pozwolić opanować się marzeniom…

Muzyka często stanowi również podstawę różnych technik relaksacyjnych.